Sản Phẩm

Sản Phẩm

10:17 - 09/06/2018

 

Một số sản phẩm chính do các thành viên của Viện chủ trì nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thành công tại Việt Nam

 

 1. Ra đa đo cao dùng cho vật bay

 

Các tham số kỹ thuật chính

- Độ rộng xung:         2,8ns

- Độ cao đo tối đa:     Hmax = 100m

- Độ chính xác:          5% H ± 0,25m

 

2. Ra đa đo sơ tốc đạn pháo

Các tham số kỹ thuật chính:

   - Phạm vi đo vận tốc đạn pháo:               150 m/s - 1200 m/s 

   - Đường kính đạn pháo:                           ≥ 40 mm

   - Sơ tốc đạn pháo:                                    150 m/s - 1200 m/s

   - Thời gian đo một phát bắn:                   ≤  300 mms   

   - Công suất tiêu thụ:                                3 W

   - Mức chính xác:                                     0,05 %

 

 

 

 

3Hệ thống phát, thu và xử lý tín hiệu dải rộng, nhận biết chủ quyền quốc gia

Máy phát siêu cao tần công suất lớn, phát mã ICAO dùng cho hệ thống kiểm soát không lưu.

Máy phát được thiết kế chế tạo theo nguyên lý cộng công suất từ các mô đun công suất cơ bản 200W.

 

Các tham số kỹ thuật chính của tầng 200W

  • Dải thông của tầng khuếch đại 30MHZ
  • Hệ số khuếch đại danh định 17dB nén 1 dB trong dải thông của bộ khuếch đại.

Hình thành máy phát 3 KW bằng cộng 16 tầng 200 W.

 

Các tham số kỹ thuật:

  • Công suất xung:             Pxung = 10 mmW
  • Độ nhạy máy thu:         -125  -130 dBW/1MHz
  • Độ rộng xung:               2,8ns
  • Chu kỳ lặp:                   Tl. = 700ns

 

 

Các sản phẩm hiện đang nghiên cứu, đã có mẫu thử nghiệm

1. Ra đa phân cực cảnh giới mặt đất, ven biển xách tay


Các tham số kỹ thuật chính

- Cự ly quan sát:                                                                          30 Km

- Tần số:                                                                                       X band

- Loại điều chế:                                                                            LFM

Sác xuất phát hiện đúng PD = 0,9; sác xuất báo động lầm PFA = 10-6              

- Người đi bộ DTPXHD 0,5 m2, chiều cao h = 1.6 m                  ≥ 2   Km

- Người đi bộ DTPXHD 1 m2                                                                     ≥ 10 Km

- Xe con DTPXHD 2 m2, chiều cao h=1,5 m                              ≥ 10 Km    

- Xe có đầu kéo, xe tải DTPXHD 10 m2, chiều cao h=2 m         ≥ 10 Km              

- Xe tăng DTPXHD 20 m2, chiều cao h=2 m                              ≥ 30 Km              

- Mục tiêu nhỏ trên biển DTPXHD dưới 0,5 m2                         Trong khoảng 1-2 Km

- Xuồng cao su, thuyền DTPXHD 1 m2                                                   ≥ 15 Km

- Thuyền nhỏ DTPXHD 5 m2, chiều cao h=2 m                         ≥ 30 Km    

- Tàu nhỏ DTPXHD 10 m2, chiều cao h=3 m                             ≥ 30 Km

 

 2Ra đa phân cực cảnh giới biển

Các tham số kỹ thuật chính

- Cự ly quan sát                                                                        50 Km

- Tần số                                                                                     X band

- Xung đơn giản

 

Sác xuất phát hiện đúng PD = 0,9; sác xuất báo động lầm PFA = 10-6              

- Mục tiêu nhỏ trên biển DTPXHD dưới 0,5 m2                     Trong khoảng 1-2 Km

- Xuồng cao su, thuyền DTPXHD 1 m2                                         ≥ 15 Km

- Thuyền nhỏ DTPXHD 5 m2, chiều cao h=2 m                     ≥ 30 Km    

- Tàu nhỏ DTPXHD 10 m2, chiều cao h=3 m                         ≥ 30 Km